Zestaw pomocy do diagnozowania i prowadzenia doradztwa zawodowego

Zestaw pomocy do diagnozowania i prowadzenia doradztwa zawodowego

Zestaw pomocy do diagnozowania i prowadzenia doradztwa zawodowego. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – Małgorzata Tobiszewska

Publikacja Zestaw pomocy do diagnozowania i prowadzenia doradztwa zawodowego. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum powstała na potrzeby realizowanego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci SPEDU.i zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji. Opracowano ją w ramach projektu „Widzieć i wiedzieć więcej – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”. Autorka Małgorzata Tobiszewska, to ekspert rynku pracy, HR i doradca zawodowy z bogatym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów aktywizacyjnych i outplacementowych.

Projektem objętych zostało 120 uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym zaprojektowane zostały w wymiarze 3 godzin zegarowych na osobę. W ramach doradztwa przeprowadzane były badania kompetencji zawodowych, testy kompetencji oraz określane mocne i słabe strony (ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i technicznych oraz kompetencji kluczowych w obszarze wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Efektem przeprowadzonego doradztwa był Indywidualny Scenariusz Edukacyjno-Zawodowy (ISEZ).

Zaprezentowane w  opracowaniu Zestaw pomocy do diagnozowania i prowadzenia doradztwa zawodowego,  narzędzia i pomoce stosowane były przez doradcę zawodowego stosownie do indywidualnych potrzeb danego ucznia.


Małgorzata Tobiszewska

O Autorce:

Małgorzata Tobiszewska – doradca zawodowy, ekspert rynku pracy i HR

 

  • Od 2001r, realizuje projekty z obszaru zarządzania, aktywizacji zawodowej, outplacementu, budowania kariery, HR, szkoleń i rozwoju.
  • Doradca zawodowy, konsultant, trener i wykładowca na studiach podyplomowych.
  • Ekspert z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oraz rynku i prawa pracy (RIGP)
  • Pełnomocnik zarządu ds. rynku pracy (Pracodawcy Pomorza)
  • Członek Powiatowej rady rynku pracy (PZP Lewiatan)
  • Przewodnicząca forum HR (Pracodawcy Pomorza)
  • Autorka publikacji z zakresu HR, rynku pracy, zarządzania, cyklu DNA Lidera
  • Absolwentka Master of Business Administration (MBA), Doradztwo Zawodowe, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Trener Biznesu

Linkedin M.Tobiszewska

 

BACK