Opisy Stanowisk Pracy to element Struktury Organizacyjnej i podstawa większości systemów zarządzania zasobami ludzkimi stanowiąca wyjściową do dalszych działań w zakresie zarządzania rozwojem organizacji.

Opis stanowiska pracy to dokument określający zakres obowiązków na danym stanowisku pracy, zakres odpowiedzialności, umiejscowienie w strukturze organizacyjnej a także wymagania odnośnie kompetencji. Dobrze stworzone opisy są niezbędne do ustalenia kryteriów oceny okresowej pracowników. Dzięki nim można także określić politykę wynagrodzeń, która z kolei wiąże się z systemem motywowania pracowników. Nie istnieją uniwersalne oraz ponadczasowe opisy stanowisk pracy. Każde stanowisko wymaga odrębnej, szczegółowej analizy, a stale zmieniające się otoczenie firmy wymaga okresowego przeglądu oraz aktualizacji opisów. Bazowanie na opisach stanowisk pracy nie stworzonych dla własnej organizacji powoduje błędne założenia w dalszych procesach HR, dlatego należy dołożyć wszelkiej staranności przy tworzeniu dokumentacji opisów.

Opisy stanowisk są również niezbędne do sformułowania jasnej polityki zatrudnienia w organizacji. Pomagają określić wymagane kompetencje i kwalifikacje formalne.

Opisy Stanowisk Pracy – Korzyści

 • podstawa do stworzenia spójnej Struktury Organizacyjnej
 • możliwość określenia kolidujących lub dublujących się zadań na stanowiskach pracy
 • zmniejszenie konfliktów w organizacji
 • usprawnienie systemu zarządzania zespołem pracowników
 • znajomość miejsca i roli pracownika w organizacji
 • jasne zdefiniowanie zakresu obowiązków, odpowiedzialności pracownika oraz  wymagań pracodawcy odnośnie danego stanowiska pracy
 • mozliwość zarządzania przez cele
 • usprawnienie procesów rekrutacyjnych i rozwojowych
 • baza i wsparcie dla procesów HR takich jak rekrutacja i selekcja, wartościowanie stanowisk pracy, systemy wynagradzania, tworzenia ścieżki kariery pracownika itp.
 • ułatwiają przeprowadzanie ocen pracowniczych
 • ułatwiają organizowanie pracy i motywowanie pracowników
 • opisy stanowisk pracy są wsparciem w określaniu potrzeb szkoleniowych

Instytut Rozwoju Kadr wspiera klientów w procesach tworzenia elementów Struktury Organizacyjnej, w tym tworząc Opisy Stanowisk Pracy, Regulaminy Organizacyjne oraz Schematy Organizacyjne. Chcesz rozwijać swoją organizację i doskonalić system zarządzania? Wiemy jak to zrobić i chętnie Ci w tym pomożemy!

Struktura Organizacyjna:

 • Regulamin Organizacyjny
 • Opisy Stanowisk Pracy
 • Schemat Organizacyjny

Struktura Organizacyjna

Chcesz stworzyć Opisy Stanowisk Pracy?

Powiedz nam o swoich potrzebach, a my zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie!

Opisy Stanowisk Pracy - Instytut Rozwoju Kadr

BACK