Analizy behawioralne Extended DISC wykorzystują jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC. Model jest bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia. Nie klasyfikuje on ludzi na dobrych i złych ale opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji.

System opracowany przez Extended DISC potrafi w prosty i skuteczny sposób rozpoznawać nasilenie różnych stylów zachowań u osób badanych. Respondenci otrzymują informacje na temat swoich talentów i obszarów rozwojowych. Unikalny system budowania raportów umożliwia różną, w zależności od potrzeb, prezentację wyników zarówno dla pojedynczych osób jak i grup.

Extended DISC Analiza Indywidualna dostarcza respondentowi informacji o jego preferowanych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

Extended DISC Analiza Zespołu jest narzędziem, które łączy indywidualne wyniki członków zespołu w jeden raport, który opisuje dynamikę zespołu, wskazuje na jego mocne strony oraz potencjalne braki. Raport pokazuje także jak członkowie danego zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.

Zamówienie na badanie Extended DISC zgłoś na adres: biuro@irk.com.pl

Obszary zastosowania Extended DISC
 • Rekrutacja
 • Assessment Center, Development Center
 • Budowanie ścieżek kariery
 • Awanse wewnętrzne
 • Coaching i mentoring
 • Programy rozwoju umiejętności przywódczych
 • Budowanie zespołu
 • Budowanie zespołów projektowych
 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących zasobów ludzkich
 • Obniżanie fluktuacji pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Szkolenia z zakresu komunikacji, sprzedaży i negocjacji, obsługi klienta itp.

Zapytaj o badanie Extended DISC

Extended DISC

Extended DISC 1

Extended DISC Małgorzata Tobiszewska

Korzyści dla pracownika
 • Poznanie swojego stylu zachowań
 • Poznanie stylów zachowań innych członków zespołu
 • Zdobycie wiedzy jak efektywnie kierować innymi
 • Współpraca z szefem
 • Praca nad rozwojem indywidualnym
Korzyści dla przełożonego
 • Zrozumienie mechanizmów współpracy w zespołach
 • Narzędzie kierowania zespołem
 • Planowanie rozwoju pracowników
 • Odkrycie strefy do rozwoju u pracowników
 • Dobór nowych członków do istniejących zespołów
BACK