Korzyści z przeprowadzenia Badania Dysfunkcji Zespołu
 • zwiększenie synergii zespołu
 • analiza pracy zespołowej pod kątem występowania dysfunkcji
 • analiza poziomu występowania określonej dysfunkcji w zespole
 • określenie czy zespół jest / nie jest zagrożony daną dysfunkcją
 • otrzymanie rekomendacji dotyczących możliwości zastosowania programów naprawczych
 • zwiększenie zaufania i zaangażowania zespołu
 • zdobycie wiedzy o przyczynach niepowodzeń w pracy zespołowej i sposobach ich wyeliminowania
 • zwiększenie wydajności zespołów
Kiedy warto przeprowadzić Badanie Dysfunkcji Zespołu
 • występuje potrzeba zwiększenia wydajności zespołów
 • występuje konieczność zwiększania zaangażowania pracowników
 • członkowie zespołu nie obdarzają się pełnym zaufaniem
 • występuje zjawisko „myślenia silosowego” w organizacji
 • członkowie zespołu tracą czas i energię na niekonstruktywne działania
 • występują ataki personalne
 • komunikacja pomiędzy członkami zespołu jest niewydolna
 • zespół realizuje ważne kluczowe zadania dla organizacji
 • występują niekonstruktywne konflikty w zespole
Zapytaj o Badanie Dysfunkcji Zespołu

Business People Silhouette Working Cityscape Teamwork Talking Discussion

Badanie Dysfunkcji Zespołu – BDZ służy do zdiagnozowania poziomu poszczególnych dysfunkcji w pracy zespołowej na różnych szczeblach (pracowniczych, menadżerskich, zarządczych).

Na podstawie udzielonych indywidualnych odpowiedzi przygotowana zostaje zbiorcza analiza wyników wraz z interpretacją. Podczas spotkania z Klientem zostaje zaprezentowany i omówiony wynik badania wraz z rekomendacjami.  Wyniki badania są generowane wyłącznie zbiorczo co zapewnia pełną dyskrecję osobom udzielającym odpowiedzi.

Warunki brzegowe do przeprowadzenia Badania Dysfunkcji Zespołu
 • przebadanie wszystkich członków danego zespołu
 • poinformowanie członków zespołu o celu badania
 • dostęp uczestników badania do internetu
 • szczere odpowiedzi uczestników badania
Cena przeprowadzenia Badania Dysfunkcji Zespołu

W cenę badania wliczone jest: przygotowanie i przeprowadzenie badania on-line,  zbiorcze opracowanie wyników, wygenerowanie raportu, rekomendacja działań naprawczych (jeśli zachodzi konieczność ich zastosowania), zaprezentowanie wyników badania. Podane ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie w przypadku indywidualnych ustaleń związanych z ewentualną specyfiką zamówienia.

 • zespół do 5 osób: 550 zł + 23% VAT
 • zespół liczący  6 – 10 osób: 800 zł + 23% VAT
 • zespół liczący 11 – 20 osób: 1 300 zł + 23% VAT
 • zespół liczący 21 – 50 osób: 1 800 zł + 23% VAT
 • zespół liczący 51 – 100 osób: 2 300 zł + 23% VAT

W przypadku badania w danej firmie kilku / kilkunastu zespołów zostanie przygotujemy indywidualną wycenę. Zapytaj o wycenę usługi dostosowanej do potrzeb Twojej firmy: biuro@irk.com.pl podając nazwę firmy, kontakt oraz ilość i liczebność poszczególnych zespołów.

BACK