Program Rozwoju Kompetencji

Jeśli chcesz żeby w Twojej firmie:

  • kompetencje pracowników wzrosły,
  • zainwestowany kapitał w szkolenia był efektywnie wykorzystany,
  • profesjonalnie zbadać potrzeby szkoleniowe,
  • dobór szkoleń dla pracowników był oparty na racjonalnych przesłankach, a nie wyłącznie na domysłach,
  • dobrane szkolenia były przygotowane w oparciu o specyfikę firmy,
  • szkolenia zapewniły wypełnienie luk kompetencyjnych pracowników,

to jesteś we właściwym miejscu, dołącz do partnerów Instytutu Rozwoju Kadr. Skorzystaj z naszych sprawdzonych rozwiązań. Proponujemy współpracę przy wykorzystaniu Programu Rozwoju Kompetencji™, opartego na metodzie 70/20/10

4 etapy Programu Rozwoju Kompetencji™:

  1. Badanie potrzeb szkoleniowych
  2. Opracowanie programu szkoleniowego dopasowanego do potrzeb
  3. Podniesienie kompetencji pracowników poprzez program szkoleniowy
  4. Rozwój kompetencji pracowników poprzez działania rozwojowe

Program Rozwoju Kompetencji™

Twoja firma chce skorzystać z Programu Rozwoju Kompetencji™?  Napisz do nas na adres: biuro@irk.com.pl

BACK