Instytut Rozwoju Kadr realizuje projekty z zakresu szkoleń, doradztwa personalnego, doradztwa zawodowego, doradztwa organizacyjnego, outplacementu, mentoringu i coachingu. Klientami IRK są firmy, instytucje, urzędy, organizacje oraz osoby prywatne.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Instytut Rozwoju Kadr współpracował między innymi przy realizacji następujących projektów:

 • „Nowe kwalifikacje dla młodzieży NEET z województwa zachodniopomorskiego”, projekt z zakresu rozwoju osobistego i aktywizacji zawodowej,
 • „Akademia Menadżera”, autorski projekt szkoleniowo – doradczy dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Utworzenie Centrum Badań i Analiz„, projekt dla Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • „Skorzystaj z szansy”, projekt z zakresu rozwoju osobistego i aktywizacji zawodowej,
 • Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE„, projekt wspierający innowacyjność oraz B+R
 • Kwalifikacje budujące konkurencyjność firm GKB„, projekt szkoleniowy z zakresu marketingu, obsługi klienta oraz nabycia kompetencji pracownika administracyjno-biurowego, Gdański Klaster Budowlany
 • System szkoleń i kursów  w PFWiC FILA w Sztumie„, projekt szkoleniowy z zakresu zarządzania jakością, marketingu i obsługi klienta, PFWiC FILA
 • „Zmiana poprzez wiedzę i jakość”, projekt z zakresu zarządzania jakością, Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
 • „Mentoring” i „Doradztwo HR”, projekt wspierający Podmioty Ekonomii Społecznej, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • „Zarządzanie podmiotami leczniczymi”, studia podyplomowe WSB w Gdańsku w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia
 • „Samodzielni nie sami”, projekt z zakresu rozwoju osobistego i aktywizacji,
 • „Akademia HR”, studia podyplomowe WSB w Gdańsku
 • „Lider przyszłości”, studia podyplomowe WSB w Gdańsku
 • „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw”, ogólnopolski projekt szkoleniowo – doradczy PARP (szkolenia, doradztwo, coaching), WYG International
 • „Mentoring kobiet w biznesie II”, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, projekt mentorsko – szkoleniowy
 • „Droga do kariery”, projekt szkoleniowo-doradczy z zakresu aktywizacji zawodowej, Indywidualnego Planu Działania
 • „Nowe kwalifikacje receptą na sukces”, projekt szkoleniowy NSZZ Solidarność, Combidata Poland
 • „Wiek informacji”, projekt szkoleniowy dla pracowników przedsiębiorstw, Polska Giełda Pracy
 • „W stronę samodzielności”, projekt coachingowo-szkoleniowy
 • „Nowoczesny Urząd”, projekt szkoleniowy dla administracji samorządowej Miasta Iławy
 • „Równi lecz różni”, projekt dla mieszkańców Kielc obejmujący szkolenia z zakresu prawa pracy, ABC przedsiębiorczości, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji oraz zajęć aktywizacyjnych
 • „Programu aktywności lokalnej – dla osób niepełnosprawnych – w wieku 41-64 lat”, projekt szkoleniowy z zakresu rozwoju osobistego i aktywizacji
 • „Twoja szansa”, projekt doradczo – szkoleniowy z zakresu aktywizacji, rozwoju osobistego i równości płci
 • „Moja przyszłość – aktywność”, projekt doradczo – szkoleniowy w zakresie aktywizacji  zawodowej i  rozwoju kompetencji osobistych
 • „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie”, projekt szkoleniowy z zakresu rozwoju osobistego
 • „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, Doradztwo Gospodarcze DGA SA, projektem doradczo – szkoleniowym  PARP objęto 8 000 osób
 • „Aktywny uczeń, pracownik, obywatel – to ja, dzięki kompetencjom kluczowym”, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i SPW, projektem szkoleniowym objętych było 3 600 uczniów
 • „Mentoring kobiet w biznesie”, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, projekt mentorsko – szkoleniowy
 • „Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”, projektem szkoleniowo-doradczym objęto 5 000 osób z terenu całej Polski
 • „DIONE – kobiety w zaawansowanych technologiach”, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, projekt mentorski dla kobiet
BACK