Terminy szkoleń
30.11.16 w godz. 8.00 – 15.30

Chcesz zamówić szkolenie zamknięte Metody i narzędzia zarządzania jakością, jako dedykowane pracownikom Twojej firmy? Prześlij nam swoje zapytanie na adres: biuro@irk.com.pl, zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie.

Miejsce
Gdynia, Sea Towers – ul. Hryniewickiego 6
Świadczenia dla uczestników

 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Cena
400 zł + 23% VAT = 492 zł
Program szkolenia

Metody i narzędzia zarządzania jakością

 1. Metody i techniki wspomagające zarządzanie jakością
 2. QFD
 3. Blueprinting
 4. Raport 8d
 5. Metody Ishikawy, Pareto
 6. System 5s
 7. TPM
 8. Kaizen System
 9. Smart
 10. FMEA
 11. Zarządzanie procesowe
 12. Kontrola jakości
 13. Audyt
 14. Wspierające programy komputerowe
 15. DOE
 16. CAQ
 17. Just in time
 18. SPC
 19. DFM
 20. Six Sigma

BACK