ISBN

ISBN dla Instytutu Rozwoju Kadr

ISBN dla Instytutu Rozwoju Kadr

Instytut Rozwoju Kadr otrzymał serię numerów ISBN (International Standard Book Number), więc nasze publikacje będą oznaczane tymi identyfikatorami. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki służy do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego wydawnictw zwartych.To międzynarodowy standard ISO 2108, stosowany przez kilkaset państw na całym świecie. Informacja o przydzielonych numerach oraz nazwie i adresie wydawcy przekazywana jest do International Agency w  Londynie. Jest również dostępna publicznie w ośrodkach informacji bibliotecznej. Krajowe Biuro ISBN nadaje numery identyfikacyjne wydawcom działającym na terenie Polski oraz przydziela pule Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki.

Jak odczytywać numer?

W wielkim skrócie ISBN to identyfikator, który ma identyfikować wydawcę, konkretny tytuł oraz edycję tego tytułu, czyli różne wydania. Numer odczytujemy w następujący sposób:

978-83-931471-8-2

Pierwsze trzy cyfry są prefiksem wprowadzonym w Polsce według nowej normy, od stycznia 2007 roku. W numerach starszych, 10-cyfrowych, tego prefiksu nie uświadczymy, jednakże cała reszta będzie taka sama.

978-83-931471-8-2

Kolejne dwie cyfry to identyfikator kraju/języka. Polsce przypisano liczbę 83. Jeśli zajrzymy do książek anglojęzycznych, to zobaczymy tam cyfrę 0 lub 1.

BACK