HR Manager – studia pod patronatem Instytutu Rozwoju Kadr

HR Manager

Sopocka Szkoła Wyższa uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych HR Manager pod patronatem Instytutu Rozwoju Kadr. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2019r. Rekrutacja już w toku.

CEL STUDIÓW HR MANAGER

Przygotowanie do pełnienia funkcji Managera HR / Dyrektora HR / HR Business Partnera w organizacji. Studia pozwolą na strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim i realizowanie polityki personalnej w nowoczesnej firmie.

ADRESACI STUDIÓW

Pracownicy działów personalnych, specjaliści pracujący na stanowiskach związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, osoby przygotowujące się do objęcia funkcji związanej ze strategicznym HR, doradcy personalni, psychologowie, osoby które swoją przyszłość zawodową chcą związać z HR.

WYKŁADOWCY / OPIEKUN MERYTORYCZNY

Małgorzata Tobiszewska – opiekun merytoryczny kierunku

Dyrektor Instytutu Rozwoju Kadr, posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w obszarze HR na stanowiskach HR Business Partner, Dyrektor HR. Realizowała projekty z obszaru rekrutacji, rozwoju i badania kompetencji, zarządzania, restrukturyzacji zatrudnienia i outplacementu. Przewodnicząca Forum Zarządzania i HR oraz Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. rynku pracy, Ekspert Centrum Badań i Analiz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Ekspert Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Członkini Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG, Członkini Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Gdyni i Sopotu z ramienia PZP Lewiatan. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA. Autorka badań, analiz i publikacji z zakresu zarządzania, HR i rynku pracy. Mentor w projektach: DIONE, OWES, SPECE3, Mentoring kobiet w biznesie, Metapomoc. Wykładowca i trener.

 

Małgorzata Gwozdz

Dyrektor ds. personalnych w Olivia Business Centre ma doświadczenie na rynku nowoczesnych usług HR oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi zdobywane od lat 90-tych, czyli początków gospodarki rynkowej. Realizowała wiele projektów z zakresu executive search w jednej z globalnych firm doradczych E&Y gdzie odbyła też szereg szkoleń z zakresu zarządzania projektami z obszaru HR. Wdrażała nowatorskie rozwiązania z zakresu employer brandingu i dedykowanych systemów HR w jednej z największych firm z branży finansowej m.in. przedszkole firmowe, badania zaangażowania pracowników, niestandardowa polityka szkoleniowa i rozwoju pracowników. W czasie jej kadencji firma zdobyła tytuł najlepszego Pracodawcy i była wskazywana w rankingach rzetelnego pracodawcy. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu i motywowaniu zespołów do korzystania z kreatywności i odważnego wprowadzania wyjątkowych rozwiązań i projektów. Autorka publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Harvard Business Review).

Aleksandra Peszek


HR Manager i HR Business Partner z szerokim doświadczeniem w dużych międzynarodowych firmach Bayer Polska, Wipro Poland, Franke Foodservice Systems Poland, Delphi Poland, The Morley Group, Ernst & Young. Prowadziła projekty związane ze strategicznym i operacyjnym HR wspierające wzrost organizacji, rozwój pracowników i dostarczanie celów biznesowych poprzez wdrażanie efektywnych praktyk HR.

Mariusz Jagłowski

Członek rad nadzorczych: Przedsiębiorstwa Komunalnego Czarna Białostocka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Więcborku. Twórca i właściciel Polskiego Korpusu Korporacyjnego, którego główną ideą jest profesjonalizacja rad nadzorczych poprzez tworzenie elitarnego zasobu potencjalnych kandydatów na członków rad nadzorczych. Dotyczy to zarówno kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, JST czy sektora prywatnego. PKK to platforma powiązania profesjonalistów C2B, B2B dla których liczą się najwyższe standardy zarówno przez tych sprawujących i powierzających nadzór właścicielski. Menadżer w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk gdzie odpowiada za nadzór właścicielski i wsparcie Zarządu Spółki kierując podległym zespołem. Przeprowadził proces Due Diligence największej spółki eksploatacyjnej w Porcie Gdańsk, przygotowując inwestorów do procesu nabycia akcji.

PROGRAM STUDIÓW

1. Kompetencje managera HR
2. Model i rola HR Business Partnera w organizacji
3. Analiza i opisy stanowisk pracy
4. Human Performance Improvement. Wyznaczanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
5. Rekrutacja i selekcja pracowników
6. Audyt personalny
7. Zarządzanie kompetencjami pracowników
8. Systemy ocen pracowników
9. Systemy motywacyjne
10. Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier
11. Corporate governance
12. Prawo Pracy i regulaminy wewnętrzne
13. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje
14. Restrukturyzacja zatrudnienia i programy outplacementowe
15. Zarządzanie sytuacją kryzysową
16. Uwarunkowania i trendy rynku pracy
17. Employer Branding, czyli budowanie marki pracodawcy
18. CSR elementem kultury organizacyjnej
19. Coaching i mentoring
20. Budowanie zaangażowania pracowników
21. Budowanie kultury informacji zwrotnej
22. Seminarium

Łącznie: 180 godzin

BACK