Terminy szkoleń
20-21.10.16  w godz. 9.00 – 18.00

15-16.12.16  w godz. 9.00 – 18.00

Chcesz zamówić szkolenie zamknięte Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg ISO 22000, jako dedykowane pracownikom Twojej firmy? Prześlij nam swoje zapytanie na adres: biuro@irk.com.pl, zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie.

Miejsce
Gdynia, Sea Towers – ul. Hryniewickiego 6
Świadczenia dla uczestników

 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Cena
1 200 zł + 23% VAT = 1 460 zł
Program szkolenia

Audytor wewnętrzny systemu HACCP wg ISO 22000

 1. Omówienie i interpretacja wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000
 2. Aspekty prawne związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 3. Zagadnienia związane z systemem HACCP, GHP, GMP
 4. System HACCP w ISO 22000
 5. Wymagania dla audytorów
 6. Zasady i techniki audytowania wg międzynarodowych standardów
 7. Pytania kontrolne
 8. Projektowanie audytu – wymagania i potrzeby klientów, określenie celów audytów, planowanie audytów
 9. Zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia
 10. Prowadzenie audytów, działania poaudytowe – prowadzenie spotkań, ustalanie niezgodności raport audytu, działania korygujące, zapobiegawcze
 11. Usługi doradcze świadczone przez audytorów wewnętrznych – doskonalenie systemów.
 12. Symulacja audytu
 13. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych – psychologia komunikacji, asertywność, zarządzanie zespołem audytorów
 14. Psychologia audytów wewnętrznych – bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, komunikacja, sztuka dowiadywania się, obserwacji, wyciągania wniosków
 15. Egzamin

BACK