Autor: Małgorzata Tobiszewska – trener i ekspert w zakresie HR, zarządzania, outplacementu i rynku pracy, absolwentka MBA, Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doświadczony menadżer, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ekspert Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
______________________

SZTUKA WYZNACZANIA CELÓW – SMART

Precyzja w osiąganiu celów

Często zastanawiamy się, dlaczego nie osiągamy tego, co sobie założyliśmy. Nasze postanowienia noworoczne (schudnę, rzucę palenie, nauczę się chińskiego) już w lutym zmieniają się w pobożne życzenia. Porażki zrzucamy na karb słabej woli, przeciwności losu, nieodpowiednio
zaplanowanego czasu itd. Jednak przyczyn naszych niepowodzeń szukać należy gdzie indziej.
W czym zatem tkwi sekret tych, którzy spełniają swoje marzenia? Otóż ludzie sukcesu potrafią stawiać jasne i precyzyjne cele. Zdobywają upragnioną posadę, kupują wymarzony dom lub samochód, osiągają szczyty, ponieważ prawidłowo precyzują swoje zamiary. Jasno określony cel to podstawa jego realizacji.

Wyznaczanie celów metodą SMART

Jak zatem zrealizować swoje postanowienia? Możemy wykorzystać do tego sprawdzoną w zarządzaniu metodę SMART, która pomaga w osiąganiu zarówno celów biznesowych, jak i osobistych.

SMART to akronim pięciu słów (cech), którymi powinien charakteryzować się poprawnie sformułowany cel:
Szczegółowy– zawierający konkretny przekaz,
Mierzalny– aby można było go zmierzyć, czyli liczbowo wyrazić jego realizację,
Atrakcyjny– aby nie był nudny oraz wzbudzał ciekawość i chęć do działania,
Realistyczny– aby był możliwy do osiągnięcia,
Terminowy– aby był określony czasowo (wyznaczony czas osiągnięcia celu mobilizuje).

Jeśli mówimy, że nasza firma ma zwiększyć sprzedaż to właściwie nie wiemy do czego mamy dążyć. Czy rzeczywiście osiągniemy cel, gdy zwiększymy sprzedaż o 10 zł? Zapewne nie o to nam chodziło. Dlatego postawmy sobie cel precyzyjnie np. zwiększymy sprzedaż drukarek do końca roku 2016 o 11% w stosunku do roku 2015. Teraz wiemy dokładnie, dokąd zmierzamy. Na koniec 2016r. będziemy mogli jednoznacznie stwierdzić czy cel został przez naszą firmę osiągnięty.

Czy Twój cel jest prawidłowo postawiony?

Jeśli stawiasz sobie cel, który zamierzasz osiągnąć, poświęć chwilę i zacznij od jego precyzyjnego określenia. Kiedy to już zrobisz, sprawdź czy jest on zgodny z metodą SMART tzn.:
Szczegółowy – czy jest sprecyzowany i jasno postawiony?
Mierzalny – po czym poznasz, że go osiągnąłeś?
Atrakcyjny – czy jest ambitny?– tylko wtedy będzie motywował do działania
Realistyczny – czy jest możliwy do osiągnięcia?
Terminowy – kiedy zamierzasz się z niego rozliczyć, czyli do kiedy zamierzasz go osiągnąć?

Gdy już będziesz wiedział, co chcesz osiągnąć, zaplanuj punkt po punkcie poszczególne działania, które doprowadzą Cię do celu. Zaprogramuj się na sukces.

Więcej praktycznej wiedzy z tej tematyki można zdobyć podczas szkoleń organizowanych przez Instytut Rozwoju Kadr.
_____________

Opracowanie: 2011 rok.

Małgorzata Tobiszewska

BACK