Autor: Dominika Mielczarczyk
_______________________

SYSTEM 5S

System 5S jest jednym z wielu narzędzi, którymi operuje zarządzanie jakością. Celem tej metody jest stworzenie takich warunków, w których praca stanie się bezpieczniejsza i wydajniejsza. 5S pozwala na zwiększenie jakości, usprawnienie i lepszą organizację pracy oraz minimalizację strat czasu.

Metoda oparta jest na wieloletnich praktykach i doświadczeniu wiodących na rynku japońskich firm. Tytułowe 5S odpowiada słowom Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu i Shitsuke, co w języku polskim kolejno tłumaczy się na:

  • Selekcja – jest to pierwszy krok na drodze do zorganizowanego utrzymania ładu i porządku w przedsiębiorstwie. Polega na sortowaniu wszelkich narzędzi, sprzętów i dokumentów znajdujących się w miejscu pracy oraz usunięciu tych zbędnych. Przykładem takiego postępowania będzie np. pozbycie się nieaktualnych dokumentów czy nieużywanych narzędzi.
  • Systematyka – polega na organizacji i oznakowaniu wszystkich pozostałych po selekcji elementów stanowiska pracy. Każdy przedmiot powinien mieć swoje stałe, określone i ergonomicznie zaplanowane miejsce. Na tym etapie przydatne będą wszelkiego rodzaju wskazówki wzrokowe, np. różnokolorowe noże, gdzie każdy kolor przeznaczony jest do innej grupy produktów, tablice cieni etc.
  • Sprzątanie – w tym wypadku najważniejsza jest konsekwencja. Ten etap zakłada nie tylko sprzątanie miejsca pracy bo zakończeniu swoich obowiązków, ale również pracę w taki sposób, aby doprowadzić do jak najmniejszego generowania nieporządku. Dobrze jest zacząć od przeglądu wszystkich maszyn i urządzeń, których niesprawność bądź nieszczelność mogłyby prowadzić do powstawania zabrudzeń. Dotyczy to zarówno sprzętów biurowych, jak i tych na halach produkcyjnych. Utrzymanie czystości powinno stać się dla wszystkich pracowników codzienną rutyną.
  • Standaryzacja – formalne ustalenie nowych procedur i schematów działania. Powinny zostać udokumentowane i zakomunikowane każdemu pracownikowi. Służy utrzymaniu osiągniętych już postępów oraz ciągłości działań. Ważne jest, aby nowe wytyczne ustalone były w porozumieniu z pracownikami, którzy najlepiej znają warunki na swoim stanowisku pracy.
  • Samodyscyplina – dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów zaangażowanie w proces wdrożenia i utrzymania 5S musi płynąć ze strony nie tylko pracowników, ale również kadry kierowniczej. Samokontrola z czasem słabnie, dlatego ważne jest stałe motywowanie pracownika i wyznaczenie nowych celów. Sposobem kontroli procesu są np. audyty i szkolenia.

5S jest metodą wymagającą ciągłego zaangażowania i sumienności. W efekcie przynosi korzyści płynące z oszczędności czasu, materiałów, nakładu pracy. Sama zmiana otoczenia na czystsze, ergonomicznie zaprojektowane i przyjazne pracownikowi wpływa na jakość jego pracy, a co za tym idzie, jakość produktu. Przekłada się to poprawę zadowolenia wśród klientów, zmniejszenie ilości reklamacji. System 5S polecany jest przedsiębiorstwom, które dążą do optymalizacji i usprawnienia swoich procesów a także doskonalenia jakości oferowanych usług.

5s

Więcej praktycznej wiedzy możesz zdobyć podczas szkolenia Audytor wewnętrzny systemu 5S.

_______________________

Opracowanie: 2015r.

BACK