Analiza dla Pracodawców RP

Dla Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, opracowaliśmy analizę porównawczą pt. Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Porównujemy w niej programy wspierające innowacyjną gospodarkę w Polsce i we Francji (na przykładzie Cap Digital Paris Region) oraz zbadaliśmy jakie bariery we wdrażaniu innowacji napotykają polskie innowacyjne firmy.

Opracowaliśmy również ekspercką analizę sektorową pt. Wyzwania dla pracodawców i samorządów w perspektywie zmian demograficznych na rynku pracy zgłębiając zagadnienia związane ze starzejącym się społeczeństwem oraz Zarządzaniem Wiekiem.

Okładka_Centra_gosp_i_nauk. - Kwadrat

BACK