Terminy szkoleń

11-12.08.16 w godz. 9.00 – 18.00

15-16.09.16 w godz. 9.00 – 18.00

7-8.11.16 w godz. 9.00 – 18.00

Chcesz zamówić szkolenie zamknięte Audytor wewnętrzny systemu ISO 9001, jako dedykowane pracownikom Twojej firmy? Prześlij nam swoje zapytanie na adres: biuro@irk.com.pl, zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie.

Miejsce
Gdynia, Sea Towers – ul. Hryniewickiego 6
Świadczenia dla uczestników

 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Cena
1 200 zł + 23% VAT = 1 460 zł

Program szkolenia

Audytor wewnętrzny systemu ISO 9001:2015

 1. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 – wiadomości ogólne
 2. Zasady zarządzania jakością
 3. Audytowanie Systemów Jakości – zapoznanie się z normą ISO 19011
 4. Terminy i definicje – podstawy audytu
 5. Zasady i techniki audytowania
 6. Fazy audytu: zainicjowanie audytu, przegląd dokumentacji, przygotowanie audytu (ćwiczenie: planowanie audytu, techniki audytowania)
 7. Wykonanie audytu – spotkanie otwierające, komunikacja (ćwiczenie: pytania kontrolne – wykład)
 8. Psychologia audytu:Wprowadzenie do psychologii audytowania
 • Asertywność, pokonywanie barier niechęci do audytora
 • Komunikacja podczas audytu
 • Kompetencje audytorów: wiedza i umiejętności, cechy osobowościowe
 • Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji
 • Ocena audytora – metody oceny (ćwiczenie: kryteria dla audytorów)
 1. Proces dochodzenia do wniosków z audytu, gromadzenie informacji, rodzaje pytań (wykład, i ćwiczenie)
 2. Ustalenia z audytu – niezgodności (ćwiczenie: zapisywanie niezgodności)
 3. Wnioski z audytu, – spotkanie zamykające, – raport z audytu, – zamknięcie audytu
 4. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego (symulacja)
 5. Działania poaudytowe – działania korygujące i zapobiegawcze
 6. Egzamin końcowy – test
BACK