Terminy szkoleń

26-27.09.16 w godz. 9.00 – 18.00

3-4.11.16 w godz. 9.00 – 18.00

Chcesz zamówić szkolenie zamknięte Audytor wewnętrzny systemu ISO 17025, jako dedykowane pracownikom Twojej firmy? Prześlij nam swoje zapytanie na adres: biuro@irk.com.pl, zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie.


Miejsce
Gdynia, Sea Towers – ul. Hryniewickiego 6

Świadczenia dla uczestników

 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Cena
1 200 zł + 23% VAT = 1 460 zł
Program szkolenia

Audytor wewnętrzny systemu ISO 17025

 1. Zagadnienia związane z systemem zarządzania ISO 17025 i ISO 19011
 2. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 17025
 3. Zasady i techniki audytowania wg międzynarodowych standardów ISO, IAF, IIA
 4. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych (psychologia komunikacji, asertywność, zarządzanie zespołem audytorów)
 5. Psychologia audytów wewnętrznych – bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, komunikacja, sztuka dowiadywania się, obserwacji, wyciągania wniosków
 6. Projektowanie audytu – wymagania i potrzeby klientów, określenie celów audytów, planowanie audytów
 7. Prowadzenie audytów, działania poaudytowe – prowadzenie spotkań, ustalanie niezgodności, raport audytu, działania korygujące, zapobiegawcze
 8. Usługi doradcze świadczone przez audytorów wewnętrznych – doskonalenie systemów
 9. Egzamin

BACK